""
ANMÄL DIG HÄR TILL VÅRA GRUPPER
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Skridskoskola och Konståkning
- sedan 1979 -

Välkommen till styrelsens sida!

Här kommer vi att dela beslut som tas gällande verksamheten och annan nyttig information.

 

Har du frågor?

info@gavlekonstakningsklubb.se

 

 

Gävle Konståkningsklubb är en förening som bedrivs utav ideell arbetskraft. Vi har en styrelse som arbetar på ideell basis men vi behöver ert stöd och hjälp för att kunna bedriva vår verksamhet och för att våra barn ska få utöva idrott som de älskar.

 

Läs mer om våra arbetsgrupper här: Gävle Konståkningsklubb (gavlekonstakningsklubb.se)

 

ÅRSMÖTE
2024-04-15 16:12

Gävle Konståkningsklubbs årsmöte 2024 kommer att äga rum 19/5.

 

Datum: 19/5

Tid: 17.00

Plats: DOME Adrenaline zone

 

Valberedning: Jenny Brolin, Elin Enfält

jennybrolin@hotmail.com  

 

 

Anmäl din närvaro till info@gavlekonstakningsklubb.se

 

 

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Närvaro tas och röstlängden fastställs.
 3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 4. Val av justerare och rösträknare.
 5. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. a) Verksamhetsberättelse.
 8. b) Resultat och balansräkning.
 9. Revisionsberättelse.
 10. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2023-2024.
 11. Fastställande av medlemsavgiften för 2024-2025, förslagsvis 200 kr/åkare och 350 kr/familj.
 12. Fastställande av verksamhetsplanen och budgeten för 2024-2025.
 13. Inga förslag som väckts av styrelsen och röstberättigade medlemmar har fram till 29/4 kommit in.
 14. a) Val av ordförande.
 15. b) Val av kassör.
 16. c) Val av en ledamot för en tid av två år.
 17. d) Val av två ledamöter för en tid av ett år.
 18. e) Val av två suppleanter för en tid av två år.
 19. f) Val av en suppleant för en tid av ett år.
 20. g) Val av revisor och revisorssuppleant för ett år.
 21. h) Valberedningen
 22. i)  Årsmötet uppdrar åt styrelsen att vid möten hos tex. SDF (Svenska distriktsidrottsförbundet) skickar en representant från klubben.
 23. Inga övriga frågor har inkommit.
 24. Mötet avslutas

 

Extra insatt årsmöte
2024-01-02 08:27

Kallelse till extra årsmöte i Gävle konståkningsklubb

Tid: söndag den 7/1 - 2024 kl 18:00


Plats: DOME i Gävle

 

Dagordning för extra årsmöte 2024
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Antal närvarande.
3. Val av ordförande samt sekreterare för motet.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Frågar om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av röstberättigad medlem minst 10 dagar, dock
för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 15 dagar före mötet.
8. Val av:
a) Fyllnadsval av ordförande.
b) Fyllnadsval av kassör.
c) Fyllnadsval av suppleant.
d) Fyllnadsval av två ledamöter till valberedningen, varav en ska utses till ordförande.
9. Övriga frågor.

Anmälan görs till infoboxen
info@gavlekonstakningsklubb.se

Välkommen!

Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
Gävle KK, 18/05 11:14 
Gävle KK, 19/03 15:10 
Gävle KK, 23/02 08:12 
Gävle KK, 12/01 08:16 
Gävle KK, 10/01 21:51 
 
Sponsorer